A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

A Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázati programjának összeállításakor az volt a célunk, hogy a diákok közösségi élményeken keresztül tapasztalják meg az egészséges életmód fontosságát, a pályaválasztás kapcsán az egyéni értékek felismerése közben a céltudatosság hosszú távú előnyeit, a kreativitás innovációs értékét. Közösségi rendezvények, továbbtanulást támogató tevékenységek és ökotábor is szerepel a programban, ezekkel párhuzamosan pedagógusaink pedig fejlesztő továbbképzéseken vesznek részt.

 

A projektbe olyam modulokat igyekeztünk beépíteni, amik segítenek a hátrányos helyzetű gyerekek lemaradását ledolgozni, felkészíti a tanulókat a ma már elengedhetetlen kompetenciák használatára és erősítésére, úgy, mint a közlekedési ismeretek, az idegen nyelv tudás, az info-kommunikáció, a környezetbarát és egészségtudatos élet esetében. Ezért az alábbi tevékenységeket választottuk, egymásra épülő szerkezetben:

 

A1) i. ökotábor szervezése

A1) ii. tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek,

A2) ii. idegen nyelvi vetélkedő

A4) komplex közlekedési ismeretek oktatása, kerékpározással kapcsolatos ismeretek

B4) A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok

B6) i. közösségi rendezvények szervezése, a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása

E3) Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

F3) Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzés

F5) Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzés

 

Programunk egyszerre eszközli az integrációt és az egyéni kompetenciák fejlesztését. Alaposan átgondolt, tudatosan és időben egymásra épített innovatív pályázati programot valósítunk meg a támogatással.